گالوانيزه کردن يا گالوانيزاسيون يکي از اقتصادي ترين روش هاي محافظت فات در محيط هاي خوردنده است . طي اين فرآيند که نوعي حفاظت گالوانيکي است، ف پايه به منظور مقاومت در برابر خوردگي و زنگ زدگي به طور کامل با لايه اي از ف روي (zn)  پوشانده مي شود که براي اين منظور مي توان فولاد را در حمام مذاب روي غوطه کرد . 
علت استفاده از ف روي در اين فرآيند خاصيت حفاظت کاتدي اين ف است ، خاصيتي که در آن کاتد جايگزين آند مي شود و با ايجاد يک سطح هم پتانسيل و مثبت ( کاتود ) در کليه مناطق سطح ف ، از ورود يون هاي فولاد به محيط اطراف جلوگيري به عمل مي آيد و جريان خوردگي متوقف مي شود . هر چه ضخامت ف روي بيشتر باشد ميزان مقاومت پوشش و در نتيجه مقاومت ف در برابر خوردگي و زنگ زدگي بيشتر مي شود . طول عمر ف گالوانيزه شده ، هزينه گالوانيزه کردن و محيطي که ف در آن قرار خواهد گرفت در انتخاب وزن و ضخامت روي تاثير گذار است . 
ورق ها و مفتول هاي فولادي با اين روش گالوانيزه شده و براي استفاده در محيط هاي روباز و قرار گرفتن در معرض آب و هواي مرطوب و در محيط خورنده مانند دريا مناسب است . مفتول گالوانيزه براي توليد انواع توري ، توري حصاري ، توري مرغي ، توري گابيون و سيم خاردار به کار گرفته مي شود تا مانع از خوردگي و افزايش طول عمر آن شود و طبيعتا طول عمر اين محصول در قيمت مفتول تاثير بسزايي خواهد داشت . 

 


اثرات گالوانيزاسيون بر فولاد 

مطالعات متعددي براي مشاهده اثرات گالوانيزه گرم  بر روي خواص مکانيکي انواع مختلف فولادها انجام شده است که شرح يکي از آن ها و نتيجه آن در اين مقاله آورده شده است : 
هدف از اين مطالعه تعيين اين است که آيا فرآيند گالوانيزه گرم تاثيري بر مقاومت تسليم فولاد با مقاومت بالا دارد ؟ در اين مطالعه فولاد بدون پوشش ( سياه ) و ورق فولادي گالوانيزه شده مورد آزمايش قرار گرفتند . ورق از پيش گالوانيزه شده ابتدا براي حذف پوشش روي موجود مورد استفاده قرار گرفت و سپس قبل از اينکه به داخل مخزن غوطه ور شود ، از طريق مراحل طبيعي گالوانيزه شد . نتايج آزمايشات براي هر دو فولاد سياه و ورق فولاد از پيش گالوانيزه شده ، نشان  داد که تفاوت مقاومت تسليم بين فولاد غير گالوانيزه و فولاد ورق گالوانيزه که قبلا گالوانيزه شده بود ، کمتر از 1 درصد است . به عبارت ديگر ، گالوانيزه کردن بر روي مقاومت تسليم فولاد سياه يا ورق فولادي از قبل گالوانيزه شده  که مجدد گالوانيزه شده است تاثير نمي گذارد . 


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

Debra ميز تحرير چند کاره تيبل ميت پلين plin 2020 Rashad Christina چاپ مرکزي سايت تخصصي sat2hd Jaie گيره Fred Michelle